Revize

Revize elektro,revize spotřebičů, strojů, revize elektroinstalací: Blansko a Boskovice

 

Dnešní svět je propleten elektrotechnikou mnoha výrobců z různých zemí. Každá země má vlastní normativní předpisy a národní doplňky. Ty upravují odlišnosti a specifické požadavky jednotlivých zemí. Česká republika má vlastní soubor norem ČSN. Normy nejsou závazné, ale mají doporučující charakter, jejich dodržení je ovšem nařízeno zákonem. Elektroinstalace musí být provedena minimálně s bezpečností uvedenou v normě nebo lepší.

 

Proč provádět revize?

Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 174/68 Sb., č. 488/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Organizace zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/05 Sb.

Co Vám nabízíme?

Revize eletroinstalace, hromosvodů, rozvaděčů, spotřebičů, ručního nářadí a strojů. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení. Revize ručního nářadí a spotřebičů jsou prováděny v elektronické podobě (revizní zprávy). Zařízení Vám označíme štítkem s čárovým kódem a zaneseme do přehledné databáze s možností exportu např. do formátu PDF a jiných. Zdarma získáte hlídání Vaší databáze elektrotechnických zařízení. Revize provádíme hlavně pro Blansko, Boskovice a okolí.